Lakovací systémy:

  • ALEXIT® / RELIDUR ®
    • Dvou-složkový materiál založený na poly-uretanech pro větší ochranu povrchu.
  • FINADUR®
    • Vypalovací smalt s výbornými technologickými daty pro průmyslovou výrobu.
  • FINALUX
    • Pryskyřičný materiál výborných kvalit.

Nátěrový systém zmíněný dříve může být aplikován v jedné vrstvě pro zrnitý efekt, nebo ve dvou vrstvách pro perleťový efekt. Složení od jemného po hrubé může být získáno v závislosti na způsobu zpracování.

Kritéria vhodného lakovacího systému

 

Optický efekt Mechanická odolnost Chemická odolnost Klimatická odolnost Speciální požadavky
    kyselina / louh vnitřní klimat. tisknutelný, požadavky FTS (oheň, kouř, toxicita), a další
barva odření chladící směsy / maziva vnější klimat.  
stupeň lesku rány atd. venkovní použití  
leštění nárazy      
Výběr lakovacího systému závisí na povaze základu na povaze základu a aplikačního vybavení.        

 

    Nátěrový systém    
  Dvou-složkový systémy   Jedno-složkový systémy  
ALEXIT® SEEVENAX® FINADUR® FINALUX CELEROL®
základní nátěr základní nátěr základní nátěr univerzální základní nátěr základní nátěr se zpětným účinkem
strukturovaný efekt ochranná barva strukturovaný efekt strukturovaný efekt vrchní nátěr
mikro efekt   hammer metal finis hammer metal finis strukturovaný efekt
hammer metal finis   kovový nátěr    
kovový nátěr        
leštění