Výhody efektivních laků:

  • dobré krytí nerovností mareriálu
  • snížení přípravného vyhlazování a vyrovnávání
  • jednoduchá aplikace
  • dobrý výsledek
  • rychlé zpracování
  • hladký a dekorativní efekt

Cenové porovnání

Náklady na nátěrový systém rozhodně působí na požadovaný povrchový efekt. Náklady mohou být podstatně zredukovány použitím hammer laků nebo strukturovaných laků v závislosti na druh materiálu.


(pro zvětšení klikněte)

Možné efekty:

  • Hammer metal lak
  • Strukturovaný efekt Z (silikon)
    • Pro rovnou strukturu na hrubých materiálech.
  • Strukturový efekt Z (bez silikonu)
    • Pro různé jemné, hrubozrné efekty a perleťové efekty. Získání efektu záleží na způsobu zpracování.
  • Mikro efekt
    • Pro samostrukturování, získání efektu hladkého povrchu při jednovrstvé aplikaci.
  • Kovový lak
    • Pro efekt dekorativního povrchu.

Lakovací systémy:

  • ALEXIT® / RELIDUR ®
    • Dvou-složkový materiál založený na poly-uretanech pro větší ochranu povrchu.
  • FINADUR®
    • Vypalovací smalt s výbornými technologickými daty pro průmyslovou výrobu.
  • FINALUX
  • Pryskyřičný materiál výborných kvalit.

Další informace:

Jako doplněk k našim rozpoštědlovým efektivním lakům nabízíme také vodní nátěrové systémy založené na různých typech surovin, jak ukazují následující výhody:

  • velmi nízký obsah organických rozpouštědel - drastická redukce ředidlových emisí
  • není zapotřebí indentifikačního označení ve smyslu Německých směrnic na etiketách nebezpečných výrobků - snížení nebezpečného rizika pro osoby manipulující smateriálem
  • nezápalný - žádné nebezpečí ohně či exploze
  • bezproblémové natírání termoplastů