Výhody efektivních laků:

 • dobré krytí nerovností mareriálu
 • snížení přípravného vyhlazování a vyrovnávání
 • jednoduchá aplikace
 • dobrý výsledek
 • rychlé zpracování
 • hladký a dekorativní efekt

Cenové porovnání

Náklady na nátěrový systém rozhodně působí na požadovaný povrchový efekt. Náklady mohou být podstatně zredukovány použitím hammer laků nebo strukturovaných laků v závislosti na druh materiálu.


(pro zvětšení klikněte)

Možné efekty:

 • Hammer metal lak
 • Strukturovaný efekt Z (silikon)
  • Pro rovnou strukturu na hrubých materiálech.
 • Strukturový efekt Z (bez silikonu)
  • Pro různé jemné, hrubozrné efekty a perleťové efekty. Získání efektu záleží na způsobu zpracování.
 • Mikro efekt
  • Pro samostrukturování, získání efektu hladkého povrchu při jednovrstvé aplikaci.
 • Kovový lak
  • Pro efekt dekorativního povrchu.

Lakovací systémy:

 • ALEXIT® / RELIDUR ®
  • Dvou-složkový materiál založený na poly-uretanech pro větší ochranu povrchu.
 • FINADUR®
  • Vypalovací smalt s výbornými technologickými daty pro průmyslovou výrobu.
 • FINALUX
 • Pryskyřičný materiál výborných kvalit.

Další informace:

Jako doplněk k našim rozpoštědlovým efektivním lakům nabízíme také vodní nátěrové systémy založené na různých typech surovin, jak ukazují následující výhody:

 • velmi nízký obsah organických rozpouštědel - drastická redukce ředidlových emisí
 • není zapotřebí indentifikačního označení ve smyslu Německých směrnic na etiketách nebezpečných výrobků - snížení nebezpečného rizika pro osoby manipulující smateriálem
 • nezápalný - žádné nebezpečí ohně či exploze
 • bezproblémové natírání termoplastů